Ελληνοαγγλικό

Loading...
Advertisements
Loading...

Part 1 (English-Greek Glossary)

turn on (phr v)ανάβω , ανοίγω 
land(v)προσγειώνω / -ομαι
board(v)επιβιβάζομαι
take off(phr v)απογειώνομαι
leash(n)λουρί
Yard (n)αυλή
hand out (phr v)μοιράζω , διανέμω
pick up(v)σηκώνω , μαζεύω
fold(v)διπλώνω
put on(phr v)φοράω , βάζω
water(v)ποτίζω
place(v)τοποθετώ , βάζω
tow sth away(phr v)απομακρύνω / ρυμουλκό όχημα
takes not(phr)κρατάω σημειώσεις
Loading...

Part 2 (English-Greek Glossary)

offer(n)προσφορά
advertising campaign(n)διαφημιστική εκστρατεία
chek(n)λογαριασμός
a bit(adv)λίγο , λιγουλάκι
uprgade (v)αναβαθμίζω
upstairs(adv)επάνω , στον επάνω όροφο
be into (phr v)μου αρέσει , είμαι φαν
get in (phr v)μπαίνω μέσα , εισέρχομαι
depend(on)εξαρτώμαι
don’t mention it (phr)παρακαλώ , δεν κάνει τίποτα
have a seat (phr)κάθομαι
stop(n)στάση
postpone (v)αναβάλλω
give sb a call(phr)τηλεφωνώ , παίρνω τηλέφωνο κπ τηλέφωνο
pay off(phr v)εξοφλώ
balance(n)υπόλοιπο (πληρωτέο ποσό)
payroll(n)μισθοδοσία
process(v)επεξεργάζομαι
dowstairs(adv)κάτω , στον όροφο
convenient(adj)βολικός , πρακτικός
handle(v)χειρίζομαι , διαχειρίζομαι
let sb know(phr)ενημερώνω κπ
that’s not like sb (phr)δεν είναι το σύνηθες για κπ ,δεν είναι συνηθισμένη συμπεριφορά
item(v)αντικείμενο , είδος , κομμάτι
tag(n)ετικέτα , καρτέλα
be down(phr)έχει διακοπεί (η σύνδεση)
cab(n)ταξί
on one’s way(phr)είμαι καθ΄οδον /στο δρόμο για
settled(adj)τακτοποιημένος , κανονισμένος , διευθετημένος
hand(v)δίνω
post sth online (phr)αναρτώ στο διαδίκτυο
de due(phr)αναμένομαι

Part 3 (English-Greek Glossary)

take the day off(phr)παίρνω ρεπό / άδεια
get sth for the price of sth(phr)επωφελούμαι κερδίζω κτ έξτρα
negotiate (v)διαπραγματεύομαι
come up with(phr v)επινοώ , βρίσκω
preliminary (adj)προκαταρκτικός
schedule(n)πρόγραμμα
get to work (phr)στρώνομαι στη δουλειά
rehearsal(n)πρόβα
squeezee in (phr v)στριμώχνω , (μια δραστηριότητα σε ένα ήδη χρονικά βεβαρημένο πρόγραμμα)
increase(v)αυξάνω
be a bit (phr)έχω έλλειψη
upcoming(adj)προσεχής , ερχόμενος
impy(v)υπονοώ
hire(v)προσλαμβάνω
complaint(n)παράπονο
be sb’s fault(phr)είναι σφάλμα κπ, είναι κπ το φταίξιμο
customs(n)τελωνείο
hold up (phr v)καθυστερώ
bureaucracy(n)γραφειοκρατία
end up(phr v)καταλήγω
place an order(phr)κάνω παραγγελιά
emphasize(v)τονίζω , δίνω έμφαση
in advance (adv)προκαταβολικά , εκ των προτέρων
policy(v)πολιτική (εταιρείας)
upset(v)νευριάζω
adjust(v)προσαρμόζω
resolve (v)επιλύω
recommend(v)προτείνω
ship(v)αποστέλλω
turn down(phr v)απορρίπτω , αρνούμαι

Το άρθρο συνεχίζεται , σύντομα κοντά σας

Loading...

Σχολιάστε