Παιδικό ιχνογράφημα

Loading...
Advertisements
Loading...

Από την αρχή

Το ιχνογράφηµα θεωρείται από τους σημαντικότερους τρόπους έκφρασης των παιδιών, καθώς αποδεδειγμένα αποτυπώνουν μεγάλο μέρος της προσωπικότητας και των συναισθημάτων τους. Οι ζωγραφιές τους αντανακλούν την ψυχή και τις σκέψεις τους.

Οι ειδικοί άρχισαν να κάνουν τη σύνδεση της παιδικής ζωγραφιάς με την ψυχολογική και ψυχική κατάσταση του παιδιού ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα. Καθώς σημαντικές ανακαλύψεις σημειώθηκαν κατά την ανάλυσή τους και την καλύτερη διάγνωση ιδιαίτερα των παιδιών με ψυχικές ασθένειες και ειδικά στην περίπτωση της σχιζοφρένειας.

Παράλληλα µε την ανάπτυξη της ψυχολογίας του παιδιού αυξήθηκε και το ενδιαφέρον για την ανάλυση των παιδικών ζωγραφιών. Ο Burt (1921) κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η ζωγραφική έχει λιγότερη σχέση µε τις νοητικές ικανότητες του παιδιού και καθρεφτίζει άμεσα την παιδική ψυχή καθώς πρόκειται για μια δεξιότητα που πηγάζει από μέσα μας και δεν είναι μία μαθημένη δεξιότητα.

Επιστήμονες κατέληξαν πως το παιδικό ιχνογράφημα συμβάλει στην ανάγνωση της παιδικής ψυχής και παρατήρησης διαφόρων πτυχών της προσωπικότητας του κάθε παιδιού. Θεωρήθηκε πως όταν ζητήσεις από ένα παιδί να ζωγραφίσει μία ανθρώπινη μορφή λαμβάνεις πληροφόρηση για το ίδιο το παιδί αλλά και για την εικόνα που έχουν για τους άλλους.

Loading...

Η παιδική ζωγραφιά ως µέσο επικοινωνίας

Μέσω της ζωγραφιάς φαίνονται τα επίπεδα έκφρασης του κάθε παιδιού. Το σχέδιο είναι ένα µέσο για το παιδί να παρουσιάσει τα συναισθήματα, τις εμπειρίες, αλλά και να δείξει ό,τι το απασχολεί.

Μία εικόνα χίλιες λέξεις


Η ζωγραφική του παιδιού θεωρήθηκε και ως ένα µέσο επικοινωνίας με τον κόσμο των ενηλίκων. Πρώτος ο Winnicott (1971) παρουσίασε µια τεχνική την οποία ονόμασε «το παιχνίδι του ορνιθοσκαλίσματος». Το παιχνίδι αυτό αφήνει και τα δύο μέρη (παιδί+ενήλικα) να ζωγραφίζουν μαζί. Ο ενήλικας ξεκινά μία γραµµή και το παιδί τη συνεχίζει. Έπειτα το παιδί σχεδιάζει µια γραµµή και ο ενήλικας τη συνεχίζει με το δικό του τρόπο. Ο σκοπός αυτής της τεχνικής είναι η δημιουργία µιας επικοινωνιακής σχέσης µεταξύ αυτών των δύο µερών και ταυτόχρονα αφήνει το παιδί να εκφράσει τις σκέψεις και τα συναισθήµατά του.
Ο Lowenfeld (1947) ανέφερε πως μέσα από τη ζωγραφιά το παιδί φανερώνει την προωπικότητά του με πολλά στοιχεία από το γύρω περιβάλλον του. Με τη ζωγραφιά του συνδέει και ενώνει από ότι είναι επηρεασμένο σε ένα σύνολο με ένα νόημα. Οι επιλογές που κάνει και ο τρόπος που τα ενώνει δείχνει ότι το παιδί δίνει µια εικόνα του εαυτού του μέσα ταυτόχρονα και από τους γύρω του.

Τα παιδιά ζωγραφίζουν

Τα παιδιά ζωγραφίζουν µέσω της φαντασίας, της μνήμης και της πραγµατικότητας. Τα σχέδια από µνήµης είναι τα πιο συχνά αφού βασίζονται στη θύμηση και σε ό,τι τα εντυπωσίασε. Τα περισσότερα παιδιά δυσκολεύονται να ζωγραφίσουν μόνο από τη φαντασίας τους, καθώς, το κατά πόσο ένα παιδί χρησιµοποιεί τη φαντασία του στη ζωγραφική επηρεάζεται και από αναπτυξιακούς παράγοντες. Για παράδειγµα, τα µικρά παιδιά “βάζουν” περισσότερο την φαντασία τους και όσο μεγαλώνουν ζωγραφίζουν όλο και πιο κοντά στην πραγματικότητα.


Loading...

Σχολιάστε