Όλα ξεκινούν απ’ τη φωτιά

..πυρός τε ἀνταμοιβὴ τὰ πάντα καὶ πῦρ ἁπάντων..(Τα πάντα ανταλλάσσονται με τη φωτιά και μεRead More